100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2022-11-06

Aj.Motan Konyak Be Thankful In All Circumstances
Ephesians 5:19-20
By Aj.Motan Konyak

Full Service