100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English Service 2022-07-10

Aj. Motan Konyak Christ Is Knocking, Will You Open?
Revelation 3:14-21
By Aj. Motan Konyak

Full Service