ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-10-14

Paul SmithTitle: Jesus is the Embodiment of The Godhead
Colossians 1:13-17, 2:9-10

Preacher: Paul Smith