ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English Service 2021-01-17

Aj. Motan Konyak God’s Peace During This Hard Time
Philippians 4:6-7
By Aj. Motan Konyak

Full Service