100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

English Service 2020-10-11

Motan Konyak The Battle Belongs to God
1 Samuel 17:40-50
By Aj. Motan Konyak

Full Service