100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

English service 2012-09-02

Title: The Messiah: His Mission and Work: Part 3
Isaiah 61:1-3
Preacher: Paul Smith