ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

English service 2012-09-02

Title: The Messiah: His Mission and Work: Part 3
Isaiah 61:1-3
Preacher: Paul Smith