100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-02-03

Rev.Anne Gregory Jesus' First Sermon
Luke 4:16-30
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service

Sermon