100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ศึกษาพระวจนะ Holy Week '20

By: ศึกษา เทพอารีย์.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ศึกษาพระวจนะ
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2020
วันที่ 6-8 เมษายน 2020

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

 

 

อนาคตศาสตร์ : จุดหมายปลายทางของมนุษย์ / จุดหมายปลายทางของคริสตจักร 1

อนาคตศาสตร์ : จุดหมายปลายทางของคริสตจักร 2

อนาคตศาสตร์ : ยุคสุดท้าย