100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

The Messiah in The Temple

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiThe Messiah in The Temple
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2016

โดย Dr.Roger Liebi