100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เสียงจาก ศบ.- พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in เสียงจาก ศบ.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ เสียงจาก ศบ.- พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

 

 

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์