100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

พระธรรมยอห์น 2012-04-29

By: Paul Smith.

family of GOD ชั้นศึกษาพระคัมภีร์ "พระกิตติคุณยอห์น" โดย อ.พอล สมิธ

Bible Study "Gospel According to John" by Paul Smith

ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 9:00-10:00 น.