100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

ศึกษาพระคัมภีร์ 2021-03-31

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021
วันแห่งการชำระใจ
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

วันแห่งการชำระวิหาร