100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี คจ.วัฒนา

By: Chalermkiat Kaewsanay.

worshipขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการฉลอง 90 ปี คริสตจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านไป มีสมาชิกและ แขกมาร่วมแสดงความ ยินดีมากมาย ทั้งศิษยาภิบาล ผู้นำ จากคริสตจักรใกล้เคียง คริสตจักรต่างๆ ในสภาคริสตจักรฯ สหกิจคริสเตียนฯ สหคริสตจักร แบ๊บติสท์ฯ ผู้บริหารหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในสภาคริสตจักร ทั้งใกล้และไกล

โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นผู้เผยพระวจนะ อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์ ศจ.ดร.สุรพล ภูประพันธ์ และ ศจ.ชำนาญ แสงฉาย อดีตศิษยาภิบาลทั้ง 3 ท่าน ของคริสตจักรวัฒนา เป็นผู้อธิษฐานในการ นมัสการ ผป.อนุสรณ์ บุญอิต ประธานคณะธรรมกิจภาค 6 กล่าวแสดง ความยินดี

คณะนักร้องคริสตจักรที่ 2 สามย่าน คณะนักร้องรวมสมาชิกคริสตจักรวัฒนา อนุชนศาลาธรรม วัฒนา-ปาย ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหาร และการสังสรรค์รอบๆ พระวิหาร ยังมีวงโยธวาทิต จาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย บรรเลงเพลงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี
 
ขอพระเจ้าอวยพระพร คณะกรรมการ ผู้มีส่วนรับใช้ในการนมัสการการฉลอง และผู้มานมัสการทุก ท่านให้ได้ รับพระพรสันติสุขทั่วกัน คริสตจักรยังมีพันธกิจตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสต่อไป
 
ขอเชิญชวนพี่น้องมีส่วนอธิษฐานเผื่อ และรับใช้พระเจ้าร่วมกันตามนิมิต 90 ปีแห่งพระพร 90 ชีวิต ถวายการ รับใช้ 90 ดวงวิญญาณถวายพระเจ้า