100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

Vienna Boys' Choir

By: สันติ แดงเรือน.

Vienna Boy's Choir คริสตจักรวัฒนาขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต Vienna Boys' Choir ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2013 ณ หอประชุม อาคารอายะดากีรินกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย บัตรราคา VIP 10,000. 3,000 2,000 1,500 800 500 บาท

คณะนักร้อง Vienna Boys' Choir เป็นนักร้องประสานเสียงระดับเสียงกลาง สูง จากเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นหนึ่งที่รู้จักกันดีของโลก เด็กส่วนใหญ่จะถูกเลือกมาจากออสเตรีย แต่ก็มีจากประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ขอกลุ่มคณะต่างๆ ของคริสตจักรวัฒนา ร่วมมือจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีเงินมาชำระ เงินกู้ในการก่อสร้างอาคารพระอาจวิทยาคม และขอความกรุณาท่านที่สามารถช่วยหาสปอนเซอร์ได้ โปรดช่วย เหลือเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดคอนสิร์ตด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มน.ลานทิพย์ ทวาทศิน โทร. 0818248401