100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

วันผู้อาวุโส 2013

By: สันติ แดงเรือน.

Elderศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความภูมิฐานของคนแก่คือผมหงอก (สภษ. 20:29) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2013 ที่ผ่านมา คณะศิษยาภิบาล มัคนายก ผู้ปกครอง พร้อมทั้งสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของคริสตจักร

สีบสานประเพณีดีงาม และเป็นพระพรแก่ผู้สมาชิกลูกหลาน รุ่นหลัง ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร เสริมกำลังท่านผู้อาวุโสทุกท่าน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานชื่นชมยินดี ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า