100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

ขอแสดงความยินดีกับครูศาสนาคนใหม่

By: สันติ แดงเรือน.

Daranee Warasethขอแสดงความยินดีกับ อ.ดารณี วราเศรษฐ์  ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูศาสนาคนใหม่ของคริสตจักรวัฒนา ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ และสุขภาพของท่าน