100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บาซาร์นานาชาติ

By: สันติ แดงเรือน.

Candlesคณะสตรี และสมาชิกคริสตจักรวัฒนาร่วมกันสนับสนุนงานบาซาร์นานาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2012 ที่ผ่านมา เวลา 12:00 น. บริเวณด้านหลังพระวิหาร รายได้ถวายเพื่อ

- กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
- บำรุงสตรีภาคที่ 6
- การก่อสร้างอาคารพระอาจวิทยาคม