100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

Advent Prayer Handbook

Miracle of Love Christmasคู่มือภาวนาประจำวัน
เทศกาลเตรียมรับเสด็จ 2022
Advent Altar booklet

คลิกเพื่อเปิด/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ