รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2019 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-20

คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่ด้วยการก้าวไปกับพระเจ้า
อฟ.4:11-13, คส.1:28, ฮบ.6:1-23
โดย คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู