รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-30

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ หัวข้อ : อย่าให้เรื่องที่เลวร้ายที่เกิดกับคุณเสียไปเปล่า
ฟีลิปปี 2:25-30
โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์