ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

ประกาศคริสตจักรวัฒนา เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการและการกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 2021/1

โดยให้จัดในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร ตลอดเดือนมีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- 09:00 น. นมัสการภาคภาษาอังกฤษ
- 10:30 น. นมัสการภาคภาษาไทย
- 14:30 น. นมัสการภาษาไทย รอบบ่าย

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


English service 2012-05-27

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, May 27, 2012.

Pastor: Suksa Theparee
Preacher: Jeff  Dieselberg
Worship Leader: Chitra Wattanasin
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Sarasmut Family

English service 2012-05-13

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, May 13, 2012.

Pastor: Suksa Theparee
Preacher: Paul Smith
Pianist: Woratida Pantupong
Worship Leader: Suvimol Sanguansat

English service 2012-05-06

The first  Wattana Church's English worship service on Sunday morning, May 6, 2012.

Pastor: Suksa Theparee
Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Talent Theparee
Pianist: Woratida Pantupong

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-06

หัวข้อ : สิ่งใหม่
พระธรรมลูกา 5:33-39

โดย อ.เจฟฟ์ ดีเซลเบิร์ก ศิษยาภิบาลคริสตจักร Evangelical Church of Bangkok สุขุมวิท ซอย 10

English service 2012-05-20

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, May 20, 2012.

Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Benjamas Maksaereekul
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Wirawit Rasmidathe / Maethinee Sakhakorn

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-27

โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล ผู้อำนวยการสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน