ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


English service 2012-07-08

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, July 8, 2012.

Preacher: Steve taylor
Worship Leader: Suvimol Sanguansat
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Sarasamut Family

English service 2012-07-01

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, July 1, 2012.

Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Lantip Dvadasin
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Somruethai Pantupong / Prang Tharawanich

English service 2012-06-24

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, Jun 24, 2012.

Preacher: Leith Fuji
Worship Leader: Talent Theparee
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Nara Wongchingtrong / Kannika Chairapurk

English service 2012-06-17

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, Jun 17, 2012.

Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Prang Tharawanich
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Jirapa Lee / Aurachat Mankosol