รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-10-11

ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต หัวข้อ : ความชื่นชมเป็นพลังชีวิต
เนหะมีย์ 8:10, ฟีลิปปี 4:4-7, ปัญญาจารย์ 2:24-25
โดย ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต