รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-23

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : หลากหลายในกายเดียว
1 โครินธ์ 12:14-27
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์