รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-09

ศจ.ดร.สตีฟ เทย์เลอร์ หัวข้อ : ดำเนินชีวิตในเสรีภาพ
กาลาเทีย 5:1-18
โดย ศจ.ดร.สตีฟ เทย์เลอร์