ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-02

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : แบบอย่างแห่งการปรนนิบัติ
มาระโก 10:45
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์