รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-02

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : แบบอย่างแห่งการปรนนิบัติ
มาระโก 10:45
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์