รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-25

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : ชีวิตที่ติดสนิท
ยอห์น 15:4
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง