ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-25

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : ชีวิตที่ติดสนิท
ยอห์น 15:4
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง