รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ภารกิจสวรรค์ (Nonstop Praying)
เอเฟซัส 6:18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน