ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ภารกิจสวรรค์ (Nonstop Praying)
เอเฟซัส 6:18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน