รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-08-28

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : สตรีที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว
นางรูธ 1
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ