ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-08-21

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความสำคัญของพระวจนะ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์