รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-08-21

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความสำคัญของพระวจนะ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์