รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-08-07

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สตรีที่โลกต้องการ
สุภาษิต 31:10-31
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์/em>