ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-07-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พื้นที่แห่งชัยชนะ End Zone
1 โครินธ์ 9:24-27
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์