ก้าวต่อไป || Moving Onward

กรกฎาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-07-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โห่ร้องด้วยความชื่นบาน
สดุดี 65:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน