รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-07-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โห่ร้องด้วยความชื่นบาน
สดุดี 65:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน