รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-06-12

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มอง
1 ซามูเอล 16:7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน