ก้าวต่อไป || Moving Onward

กรกฎาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-06-12

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มอง
1 ซามูเอล 16:7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน