รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-05-29

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : พระพรผ่านทางบรรพบุรุษ
อพยพ 20:4-6, 12
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย