ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-05-29

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : พระพรผ่านทางบรรพบุรุษ
อพยพ 20:4-6, 12
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย