รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-05-22

ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : คริสตจักรของพระเยซูคริสต์
โรม 16:1-15
โดย ศึกษา เทพอารีย์