รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-05-15

ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : หว่านสิ่งใดได้สิ่งนั้น
กาลาเทีย 6:7
โดย ศึกษา เทพอารีย์