รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2014-12-07

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : อย่ามามือเปล่า
อพยพ 23:10-19
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์