รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2014-11-30

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เพราะเรารู้
มัทธิว 24:36-44
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์