รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2014-11-23

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : Yad Vashem
อิสยาห์ 56:1-7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์