ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2014-11-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงบริยูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ
โคโลสี 2:6-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน