ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2014-10-26

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : พระคัมภีร์เป็นอุปกรณ์การประกาศและอภิบาล
กจ.8:26-31, 2ธส.3:16-17
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

กิจการของอัครทูต 8:26-31 “แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟีลิปว่า ‘จงลุกขึ้น ไปยัง ทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา’ (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว) ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินีของชาว เอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น ได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม ขณะนั่งรถ กลับไป ท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิด รถนั้นเถิด” ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า ‘ซึ่งท่าน อ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ’ ขันทีจึงตอบว่า ‘ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้’ ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้น นั่งรถกับท่าน”

2 ทโมธี 16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้า จะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

พระคัมภีร์เป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องและ นำพาชีวิตเราไม่ใช่แต่เฉพาะของคริสเตียน เท่านั้นแต่ชีวิตของคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วย พระคัมภีร์เป็นอุปกรณ์ในการประกาศ เพราะ คนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็อ่านได้ และพระคัมภีร์ เมื่อถูกแปลเป็นภาษาใดในโลกนี้ก็ยังเป็นพระคัมภีร์อยู่ คือไม่สูญเสียความเป็นพระวจนะของพระเจ้า ใน พระธรรมกิจการฯ 8:26-31 เป็นตอนที่พระเจ้าให้ฑูตสวรรค์มาบอกฟิลิป ให้ไปประกาศกับขันที คนหนึ่ง นั่นคือ มีคนหนึ่งไปหาอีกหนึ่งคน ในการประกาศไม่จำเป็นต้องเกณฑ์คนมามากมาย เพื่อจะ ฟังนักเทศน์หนึ่งคน ในกรณีนี้กลับกัน แทนที่จะชวนคนอื่่นมาฟังนักเทศน์หนึ่งคน แต่พระเจ้ากลับ ดลใจนักเทศน์ไปหาคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหนึ่งคน การประกาศข่าวประเสริฐไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมา ที่โบสถ์ แต่การประกาศหลายครั้งควรที่เราจะออกไปหาคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า

ขันทีชาวเอธิโอเปียเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า ความยำเกรงพระเจ้าของชาวต่างชาติเกิดจาก การที่ ชาวยิวถูกต้อนไปเป็นเชลยในต่างแดน และมีวิถีชีวิตที่สำแดงถึงความยำเกรงพระเจ้าเช่น การนมัสการ พระเจ้าในธรรมศาลา จนทำให้ชาวต่างชาติสนใจเรื่องราวของพระเจ้า เช่นเดียวกับขันทีคนนี้ที่สนใจ เรื่องราวของพระเจ้า และเดินทางไกลมาเพื่อนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องราว ของพระเจ้าทั้งหมด ขณะที่นั่งรถม้าได้อ่านพระธรรมอิสยาห์ พระเจ้าได้ดลใจฟิลิปซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ มัคนายก ให้ไปประกาศกับขันทีซึ่งกำลังเดินทางในที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นการนัดหมายของพระเจ้าให้ขันที และฟิลิปได้เจอกัน พระเจ้าสั่งฑูตสวรรค์มาบอกฟิลิปให้ไปในเส้นทางเปลี่ยว ฟิลิปก็ทำตาม

สมัยนี้เราเป็นพวกที่คิดมาก ไม่ค่อยตอบสนองต่อการทรงนำของพระเจ้า โดยเฉพาะกับสังคมเอเชีย หรือสังคมไทยเป็นพิเศษ เราให้ความสำคัญกับหน้า การไปพูดกับคนแปลกหน้าเรื่องพระเจ้านั้นยากมาก เพราะเรามักจะสงวนท่าทีไม่ค่อยทำตามที่พระเจ้า เปิดโอกาสให้กับเราในการประกาศ แต่ฟิลิปเชื่อฟัง และทำตามในทันที ฟิลิปมีใจรักในการประกาศข่าวประเสริฐ ขันทีเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและได้รับ คำสอนจากชาวยิวมาก่อนหน้านี้ เมื่อขันทีกำลังอ่านออกเสียงพระธรรมอิสยาห์ ฟิลิปได้ยินสิ่งที่ขันที อ่านเลยถามว่าที่ท่านอ่านอยู่นั้นท่านเข้าใจหรือไม่ ขันทีตอบว่าถ้าไม่มีผู้ใดมาอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไร เลยเป็นโอกาสให้ฟิลิปได้อธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง เรื่องที่อ่านในพระธรรมอิสยาห์พูดถึงผู้รับใช้ของ พระเจ้าที่ต้องถูกทรมานและถูกทำร้าย ซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริสต์ และฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐให้ กับขันที จนขันทีเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ขันทีเห็น ริมทางมีลำธารเล็กๆ จึงขอฟิลิปเพื่อรับบัพติศมา และฟิลิปให้ขันทีรับบัพติศมา ขันทีไม่ใช่ได้ยินเรื่อง ข่าวประเสริฐครั้งแรกแล้วรับเชื่อ แต่เขาได้ถูกเตรียม มาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้ว อาจจะเป็นธรรมศาลา ในประเทศของเขา การจัดเตรียมของพระเจ้าใน การให้ฟิลิปมาพบขันที ในภาษาการตลาดเรียก ว่าเป็นการปิดการขาย บางคนเป็นคนเตรียมใจ ของบางคน แต่บางครั้งพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้ เราปิดการขายของการเตรียมของคนอื่นมาล่วง หน้า

บทบาทหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรเมื่อมีคนพร้อมจะรับเชื่อ จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ขันที พร้อมอย่างมาก และคนที่พร้อมอีกคนคือฟิลิป ฟิลิปพร้อมที่จะอธิบาย ฑูตสวรรค์ไม่ได้บอกฟิลิปเลย ว่าจะไปเจอกับใคร ฟิลิปพร้อมตลอดเวลาที่จะอธิบายพระวจนะของพระเจ้า แล้วเราล่ะพร้อมหรือไม่ ที่จะอธิบายถ้าพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราพบกับคนที่หิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า โอกาสที่คนจะ เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าในประเทศไทยนั้นมีมาก และเราทั้งหลายก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ เหมือนฟิลิป ในการอธิบายความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าให้เขาเหล่านั้นฟัง

พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราสามารถใช้อธิบายได้ดีเพราะมีรูปภาพประกอบทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย พระคัมภีร์นอกจากเป็นอุปกรณ์ในการประกาศแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์ ในการอภิบาลด้วย ในพระธรรมกิจการฯ 18:7-11 อ.เปาโลสั่งสอนที่เมืองโครินธ์ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือนซึ่งถือว่าเป็นเวลานาน ปกติแล้ว อ.เปาโลจะประกาศในธรรมศาลา ก่อน ถ้าชาวยิวไม่ต้อนรับ จึงจะไปประกาศ กับชาวต่างชาติ อ.เปาโล ใช้เวลานานมาก ที่เมืองโครินธ์ ดังนั้นเวลาแต่ละที่ไม่เท่ากัน พระวจนะของพระเจ้าใน 2 ทิโมธี 3:16-17 พระคัมภีร์มีไว้เพื่อเตรียมเราให้พร้อม พร้อมในการทำ ความดี พร้อมในการอธิบาย พร้อมในการสอน พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่สอนด้านจริยธรรมเท่านั้น ยังสอน ด้านสุขภาพ สอนด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารด้านร่างกายและอาหารด้านจิตใจด้วย เพราะเราทุก คนมีคุณค่า ในสายพระเนตรของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพร