รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2014-08-24

ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข หัวข้อ : พระพรแห่งความจงรักภักดี
นางรูธ 2:8-13
โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข