ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-20

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ให้ชีวิตเราเป็นเครื่องบูชา
รม. 12:1-8, ลวน. 1:2-4
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์