ก้าวต่อไป || Moving Onward

กรกฎาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-13

ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย หัวข้อ : เป็นพยานด้วยการยอม
นางรูธ 2:8-13
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย