รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-13

ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย หัวข้อ : เป็นพยานด้วยการยอม
นางรูธ 2:8-13
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย