รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-06

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : อันตรายการรับใช้พระเจ้า
ลวน. 10:1-3, กจ. 5:1-11
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน