ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-09-29

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : ท่าทีของการอธิษฐาน
โคโลสี 1:9-14
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี