รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2013-09-29

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : ท่าทีของการอธิษฐาน
โคโลสี 1:9-14
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี