รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สองคนดีกว่า
ปัญญาจารย์ 4:9-11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์