ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สองคนดีกว่า
ปัญญาจารย์ 4:9-11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์