ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

เทศนา ภาคเช้า 2013-06-09

อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์ หัวข้อ : เป็นไปตามแผน
สดด.127:1-2, มก.10:27
โดย อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์