รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2013-06-09

อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์ หัวข้อ : เป็นไปตามแผน
สดด.127:1-2, มก.10:27
โดย อ.พิษณุ อรรฆภิญญ์