ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-10-03

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : โลกหมุนด้วยความรัก
กิจการฯ 9:36-43
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า